STYRET.COM

Vi hjelper dere i gang og legger inn informasjonen
dere har i dag. Kom raskt i gang med kjent
informasjon i en brukervennlig løsning.

OM OSS

En styreleder – mange behov!

Historien om Styret.com startet som et behov hos en styreleder i Oslo for å drifte sin egen bygård på en effektiv, trygg og god måte.

Fra et lite kontor i hovedstaden ble Styret.com til – som et prosjekt for eget styre i 2014. Mangelen på et godt verktøy for styrearbeid gjorde en entusiastisk styreleder om til en grunder. Kraften i forretningsideen viste seg å være så sterk at flere så behovet for et slikt verktøy – og i 2015 ble ideen kommersialiser. Styret.com har i dag portal for både forretningsfører og styrer.

Styret.com – i dag 

Vi mener at gode digitale løsninger skal gi dere mer
tid til overs samtidig som dere skal ha et trygt og sikkert
system for å utøve styrearbeidet. Portalen skal og sørge for en trygg overlevering til de styrene som kommer etter dere. Takket være våre aktive kunder, brukes de gode innspillene videre i utviklingen for å ligge i forkant og utfordre dagens løsninger til det beste for dere!

Alt – på ett- sted står derfor sentralt i vår suksess
og utvikling samt inkludering av våre mange tusen
brukerne for gode innspill – funksjonene har derfor over tid blitt formet og utviklet, av styreledere over hele landet!

Styret.com samler alt på ett sted, en login som betyr mindre arbeid
for alle i styret og bedre totaloversikt over styresaker, styremøter, protokoller, oppgaver, HMS, regnskap og lister.

Summen av en god historie om en styreleder som trengte et godt verktøy, har vokst til å bli en av Norges største og mest funksjonelle portalløsninger. Vi jobber daglig med å utfordre markedet og med stadig flere kunder og partnere fortsetter vi for å samle alt – på ett – sted!

VÅRT TEAM

NIKOLAI
HALLE

Daglig leder
E-post: nikolai@styret.com
Telefon: +47 920 43 400

CHRISTOFFER
HERREGÅRDEN

Marked
E-post: ch@styret.com
Telefon: +47 930 84 998

MAGNUS
BJELKERUD

Styreleder
E-post: magnus@styret.com
Telefon: +47 926 14 171

KRIS
SKAPPEL

Teknologi
E-post: kris@styret.com
Telefon: +47 958 76 157

HÅVARD
NESET

Utvikling

TORE MAGLER WIGGEN

Juridisk

FREDRIK
SYDNES

Salg