Oppføringer av me@styret.com

En enklere, tryggere og mer effektivt måte å gjennomføre årsmøtet på

Atter en gang er det tid for å planlegge årsmøtet. Innkalling skal sendes, saker skal forberedes, og eierne skal informeres. Kanskje skal det også velges noen nye styremedlemmer? Det at vi står midt i en pandemi gjør det heller ikke enklere å gjennomføre årsmøtet på en forsvarlig måte. Vi har oppsummert noen av de viktigste […]