Scanning av dokumenter

Denne typen jobb er å anse som en engangsinvestering for boligselskapet, for en fullkommen digital hverdag. Vi gir dere et estimat på totalkostnaden. Dette avhenger av mengde og kompleksitet. Tjenesten koster kroner 650,-/time

kr 650.00

Browse Wishlist
  • Beskrivelse

Beskrivelse

Fremtiden er permløs. De aller fleste boligselskaper har i dag mange permer, der historisk data er samlet, for eksempel kontrakter, avtaler, byggesaker, styresaker, juridiske dokumenter, m.m. For å få en enklere styrehverdag, og tilgang til historisk data, tilbyr Styret.com tjenesten å digitalisere boligselskapenes styrepermer. Vi går gjennom permene og scanner dokument per dokument. Vi strukturerer dokumentene i styreportalen, slik at de ligger tilgjengelig der de naturlig hører hjemme, eksempelvis legges dokumenter knyttet til en spesifikk leverandør inn under leverandøren.