Dette er et kurs på to timer for både nye og erfarne
styremedlemmer. Kurset holder høy faglig kvalitet og
er uavhengig av Styret.com som arbeidsverktøy