Styret.com tilbyr digital avstemming i styreportalen. Løsningen tar høyde for stemmegivning via epost, SMS og eventuelt papir-stemmeseddel.

Sammen med våre partnere har vi laget dokumentmaler for gjennomføring av årsmøte/generalforsamling, uavhengig av type avstemming. Vårt system og malverk kan brukes med saksbehandling på papir, med videomøte, fysisk møte eller med en kombinasjon av disse.

Ta kontakt med oss for mer informasjon ved å sende en e-post til post@styret.com (24/7) eller ved å ringe 400 31 265 (mellom 09:00 – 17:00)