Oppføringer av Styret Com

Progressum blir partner

Regnskapskjeden Progressum inngår samarbeid med Styret.com Progressum leverer regnskapsføring, lønn og ERP system og har mer enn 600 kunder. Progressum har en egen avdeling for eiendomsselskap hvor de håndterer alt fra enkel regnskapsføring til full forretningsførsel for borettslag og sameier. De har lang bransjeerfaring og har forretningsførere med god kunnskap som kan bistå med analyser, […]

Parkering til besvær

Nye regler fører til at grunneieren som tilbyr parkering mot betaling må sette seg godt inn i hva som er tillatt og ikke. Regulering av parkering på privat grunn er et spørsmål som naturlig nok berører mange grunneiere. Frem til nyere tid har det det vært et skarpt skille mellom offentlig parkering og privat parkering, […]

Fellesgjeld i borettslag

For mange er begrepet fellesgjeld både ukjent og kanskje også et «skummelt» begrep. Hva er dette, hvilket ansvar får man om man kjøper en bolig med tilknyttet fellesgjeld, og hva betyr det at en andelsbolig er tilknyttet sikringsfond eller har en IN-ordning? Fellesgjeld er kort sagt den gjeld som boligsammenslutningen – være seg borettslag eller […]

Rørkontroll gir kostnadskontroll

Avløpsrør skaper usikkerhet og hodebry for mange styreledere.  Avløpsrørene fører kloakk og vann fra dusj, vasker og maskiner ned til det kommunale rørsystemet. Avløpsrør defineres som fellesområder og det er styrets oppgave å ha kontroll på disse. Frem til den kommunale ledningen er det sameiet og borettslaget som har vedlikeholdsansvaret.  Kvalitet og vedlikehold av avløpsrør påvirker […]

Forebygg vannskader og få billigere forsikring

Visste du at over halvparten av brannvesenets utrykninger skyldes vannskader? Skal vi tolke forsikringspremiene fra forsikringsselskapene, fremstår vann som en vel så stor risiko som brann. Dette kan du som styreleder dra til din fordel, ved å forebygge vannskader og redusere forsikringspremien. Forsikringspremien til et sameie og borettslag har som regel to hovedposter; brannpremie ogvannpremie. […]

Lekeplasser – Trygt for barna og trygt for styreleder

Myten om at lekeplasser utgjør en risiko for styreleder må endres. Barnas lek og utvikling bør prioriteres. Styret.com oppfordrer sameier og borettslag til å etablere og opprettholde lekeplasser. Det er enkle grep som skal til for at barn kan leke trygt og utvikle sine motoriske egenskaper. For å fjerne usikkerheten mange styreledere opplever vil vi […]

Ny eierseksjonslov i kraft fra 1.1.2018

Eierseksjonsloven er den lov som regulerer det interne forholdet i en seksjonert eiendom. Frem til nyttår var forholdene regulert av eierseksjonsloven av 1997. Fra 1. januar 2018 er det eierseksjonsloven av 2017 som er gjeldende lov. Vi skal her se litt på hvilke sentrale endringer som har skjedd, og ikke minst hva styrene i sameiene […]