Salg av fellesarealer – gullgruve eller fallgruve?

Mange eierseksjonssameier og borettslag har bygningsarealer eller utomhusarealer som ikke er i bruk eller kanskje er «feil» utnyttet. Slike arealer kan være av stor økonomisk verdi, og salg av disse kan gi kjærkommen inntekt til dekning av vedlikeholdsbehov eller ønskede oppgraderinger, og kan ofte bety at man unngår innkalling av kapital fra beboerne. Veien til […]

Tid for sameiermøte/generalforsamling – årsmøtet

Det er vår i luften og igjen tid for å samle sameiet/borettslaget til henholdsvis sameiermøte eller generalforsamling – årsmøtet. Årsmøtet er boligselskapets høyeste myndighetsorgan og der tas opp de saker styret alene ikke kan beslutte og de saker som blir meldt inn av beboere. Vi erfarer at mangel på kunnskap om regelverket[1] ofte kan gi […]

Utleie i eierseksjonsameier og borettslag

Utleie av ens egen bolig vil for de fleste oppfattes som en selvfølgelig utnyttelse av den private eiendomsrett. Dette er likevel ikke uten begrensninger, fordi utleie i en eiendom som er organisert som borettslag eller eierseksjonsameie er noe som kan ha betydning for andre eiere. Her skal vi se litt på hvordan adgangen til utleie […]

Møt oss i Bergen 15 februar klokken 17:00

Sitter du i styret i et borettslag eller sameie på Vestlandet? Vi opplever stor pågang fra vest og ønsker derfor å invitere både nye og eksisterende kunder til Bergen 15 februar. Seminaret vil finne sted på Radisson Blu Hotel Bryggen hvor vi fra klokken 17.00 vil presentere Styret.com og tilby opplæring og veiledning i bruken av […]