STYRET.COM

Vi hjelper dere i gang og legger inn informasjonen
dere har i dag. Kom raskt i gang med kjent
informasjon i en brukervennlig løsning.

FOR VAKTMESTER

Som vaktmester kan du håndtere alle dine boligselskap i Styret.com. I vaktmesterportalen kan dere utføre fordeling av vaktmestere mellom eiendommer dere har som kunder, ha eiendomsoversikt med tilhørende rutiner og oppgaver, samt benytte dere av automatisert  rapportering.  Vi hjelper dere i gang, og håndterer oppsett, opplæring og supportering av verktøyet mot både forretningsfører og styrer, alt inkludert i fast månedspris.

VAKTMESTERPORTALEN

Denne portalen gir en oversikt over boligselskapene og lar vaktmesteren jobbe med de ulike kundene sine.

  • Eiendomsoversikt
  • Fordeling av eiendommer mellom dine vaktmestere
  • Nærhet mellom vaktmester og styrene
  • Direkte mottak av oppgave-bestilling fra styrene i portalen
  • Oppfølging av tilbud og gjennomføring av oppgaver
  • Automatisk rapportering av gjennomførte oppgaver
  • Mobil-app for utførende vaktmestere i felt

STYREPORTALEN

Styreportal er blitt en naturlig del av styrearbeid. Når vaktmester blir kunde av Styret.com, kan vaktmester tilby alle sine kunder styreportalen.

Styreportalen gir styret oversikt over eget borettslag/sameie, med beboerlister, SMS, kart, saksoppfølging og styrereferater.

Her kan styret endre hjemmesiden, håndtere HMS og holde beboerne informert.