Scroll Top
Trær
til glede og forargelse
Trær – til glede og forargelse

Diskusjonen om et tre skal felles eller ikke, er en gjenganger på årsmøter. Noen ønsker kanskje å fjerne et tre, mens andre vil beholde utearealene slik de er. Dette kan gi grobunn for opphetede diskusjoner, og som styre er det viktig å holde tungen rett i munnen når man behandler slike saker.

Trær
Relevante lover og regler
Trær ansees som felleseie, og i borettslag og sameier er det borettslagsloven og sameieloven som i hovedsak regulerer hvordan trær skal forvaltes. Et fåtall trær i Norge er fredet ved lov, da enten gjennom kulturminneloven og naturmangfoldloven.
Disse reglene for fredning er dog så snevre, at det i praksis er omtrent umulig å få fredet et tre. Videre kan naboloven gjøre seg gjeldende når det er snakk om trær på naboens eiendom. Det skal imidlertid mye til for å få rettens medhold i å felle trær med hjelp av naboloven.
Det man bør være oppmerksom på som styre i et borettslag eller sameie, er at felling av trær, eller planting av trær, er endringer av fellesområdet. Det innebærer at disse sakene må tas opp på årsmøtet, og normalt besluttes med normalt flertall.
Her er det mange som feiler i sin iver etter å være effektive på vårdugnaden. I tillegg så er det viktig med god kommunikasjon i slike saker. Her kan det være mange meninger blant beboerne, og det er viktig at de som ønsker å ytre seg blir hørt.
Gode forberedelser til årsmøtet, og kommunikasjon på sameiet eller borettslaget sin hjemmeside, kan være med på å få gode diskusjoner og beslutninger.

Trær kan ha stor betydning for miljøet

Styreleder i Treets Venner, Eirik Wærner, kan fortelle at det i løpet av årene har dukket opp mange saker fra sameier og borettslag. Nesten utelukkende tas det kontakt når et tre skal felles. Det er trist, for trær har stor betydning for miljøet både lokalt og globalt:

  •       Trær binder støv og gjør at trafikkstøy ikke føles så påtrengende.
  •       Trærne er viktige for fugle- og dyreliv, både som leveområder og skjul.
  •       Trær binder jordsmonnet og forhindrer erosjon.
  •       Trær er viktige for vannhusholdningen og klimaet.
  •       Trær bremser vindhastigheten og lager et gunstig lokalklima. Dette kan ha betydning for fyringsutgiftene.

Hva som er riktig å gjøre med trærne i akkurat ditt sameie eller borettslag er vanskelig å si. Men, kanskje kan det å plante et tre være et kompromiss for felling av et annet?

Eller, hva med å plante en hel allé på neste dugnad, og se hvordan miljøet endrer seg?

Uansett, det viktigste er å sørge for at forvaltningene av trærne blir ivaretatt med god kommunikasjon, og iht. lover og regler.

Du finner opplysninger om trær og regelverk på Treets Venner. 

Kontakt
1
Har du spørsmål? Ring oss!
C/O The Factory
Nedre Vollgate 3, 0158 Oslo
kontakt(a)styret.com

    Personvern Preferanser
    Når du besøker vår nettside, kan det hende at det lagres informasjon gjennom nettleseren, gjennom et spesifikt tjeneste, vanligvis informasjonskapsler. Her kan du endre dine preferanser. Vennligst husk at ved å blokkere noen typer informasjonskapsler, kan det ha innvirkning på opplevelsen av vår nettside og tjenestene vi tilbyr.