Internkontroll

apartment-architecture-balcony-building-129494

12 Nov: HMS og internkontrollforskrift – hva betyr dette i praksis?

Visste du at dersom du sitter i styret i borettslaget eller sameiet der du bor, så har du ansvaret for HMS-rutinene og internkontrollen for hele boligselskapet? Du og dine styrekollegaer skal sørge for at lover og regler opprettholdes, og ikke minst dokumentere hva som er gjort for ettertiden. Dette er et stort ansvar. Heldigvis høres det mer komplisert ut enn det er – hvis man har et godt system!